یادداشت برداری ۰۱ – oxford word skills

همیشه یه عادتی دارم اینه که میرم از سفر شروع میکنم، این مورد هم مستثنا نبود. ممنون میشم شما هم همکاری کنید. خب بدون هیچ مقدمه ای بریم سراغ اصل مطلب.

فهرست مطالب:

 • بخش شماره ها
 • بخش فلان
 • بخش بیسار

 

بخش ۱ | شماره ها:
 1. one
 2. two
 3. three
 4. four
 5. five
 6. six
 7. seven
 8. eight
 9. nine
 10. ten
 11. elven
 12. twelve
 13. thirteen
 14. fourteen
 15. fifteen
 16. sixteen
 17. seventeen
 18. eighteen
 19. nineteen
 20. twenty
 21. twenty-on
 22. twenty-two
 23. twenty-three
 24. twenty-four
 25. twenty-five
 26. twenty-six
 27. twenty-seven
 28. twenty-eight
 29. twenty-nine
 30. thirty
 31. thirty-one
 32. thirty-two
 33. thirty-three
 34. thirty-four
 35. thirty-five
 36. thirty-six
 37. thirty-seven
 38. thirty-eight
 39. thirty-nine
 40. forty
 41. forty-one
 42. forty-two
 43. forty-three
 44. forty-four
 45. forty-five
 46. forty-six
 47. forty-seven
 48. forty-eight
 49. forty-nine
 50. fifty
 51. fifty-one
 52. fifty-two
 53. fifty-three
 54. fifty-four
 55. fifty-five
 56. fifty-six
 57. fifty-seven
 58. fifty-eight
 59. fifty-nine
 60. sixty
ادامه مطلب  قسمتهای 1 تا 4 پادکست رادیو قوش

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.